Zasady i Warunki


1. Stosowalność

Niniejsze warunki użytkowania mają zastosowanie do użytkowania i/lub pobieranie informacji w jakiejkolwiek formie z https://prodnatural.com/terms-conditions/.

2. Umowa o pracę

Jeśli nie chcesz zaakceptować tych warunków lub nie akceptujesz ich w całości, nie masz
dozwolony do odwiedzenia strony internetowej https://24eudeals.com oraz korzystać z tej
witryny. Jeśli korzystasz z witryny https://prodnatural.com, robiąc to,
akceptujesz prawdziwe Warunki korzystania. https://prodnatural.com, ale pod adresem
ma prawo w dowolnym momencie odmówić Ci dostępu do swojej witryny.

3. Modyfikacja

https://prodnatural.com można zmienić w dowolnym momencie
informacje o witrynie https://prodnatural.com, Warunki użytkowania i
Warunki. https://prodnatural.com regularnie doradza zapoznaj się z Ogólnymi
warunkami użytkowania https://prodnatural.com

4. Cel

https://prodnatural.com dąży
dostarczają odwiedzającemu informacje o produktach w najszerszym tego słowa znaczeniu. W
oferowanych produktach https://prodnatural.comWarunki
https://prodnatural.com odpowiedni. Produkty i usługi
oferowane przez partnerów program partnerski https://prodnatural.com w
sklep https://prodnatural.com i (częściowo) na stronach internetowych są
Zwykle obowiązują również warunki danego partnera. Na zamów
pakiety łączone przez https://prodnatural.com warunki
https://prodnatural.com lub jej partnerów łącznie,
w zależności od części, dostarczane przez https://prodnatural.com lub jego partnera
pakiet. https://prodnatural.com stara się zapewnić prawo
informacji, ale nie gwarantuje, że dostarczone informacje
poprawne lub aktualne. Chociaż https://prodnatural.com zebrał
informacje na stronie https://prodnatural.com z najwyższą starannością
oraz dokłada wszelkich starań, aby te informacje były jak najbardziej dokładne,
aktualne i kompletne, na podstawie tych informacji nie można uzyskać żadnych praw.

5. Hiperłącza

Witryna https://prodnatural.com zawiera hiperłącza do witryny
https://prodnatural.com córki. Jeśli inne warunki użytkowania zgłoś się do
powiązanej witryny internetowej odpowiedniego dziecka firmy, to te warunki użytkowania
mają pierwszeństwo powyżej niniejszych Warunków użytkowania i mają dodatkowy skutek. b.
https://prodnatural.com może zawierać hiperłącza do strona internetowa
https://prodnatural.com partnerzy i inne osoby trzecie osoby. Te linki
są dla wygody i informacje dostarczone przez użytkownika.
https://prodnatural.com nie ponosi odpowiedzialności za tę witrynę i fakt
że https:// prodnatural.com zawiera je hiperłącza nie oznacza
że akceptuje treśćf to strona internetowa.

6. Właściwość

Wszelkie prawa do strony https://prodnatural.com i wszystkich
Informacje na tej stronie są w całości własnością https://prodnatural.com, jej
partnerzy i reklamodawcy. https://prodnatural.com zastrzega sobie wszelkie prawa.
Wszystkie informacje - w dowolnej forma – chroniona prawem autorskim,
znak towarowy, znak towarowy nazwa lub inne prawo własności intelektualnej lub przemysłowej
i zawsze pozostaje własnością https://prodnatural.com, jej
partnerów i reklamodawców. Skład, wygląd i treść
dotyczy wszystkich stron https://prodnatural.com:
Copyright © https://prodnatural.com wszelkie prawa zastrzeżone

7. Informacje

Strona internetowa https://prodnatural.com i informacje, które zawiera
są podane w tak jak je tutaj znajdziesz, bez żadnych wyraźnych ani dorozumianych
gwarancja. Oświadczenia i opinie wyrażone w oświadczeniach o
https://prodnatural.com są własnością autora(ów) i nie
(wymagane) z https://prodnatural.com. nie jest dozwolone
informacje, że strona https://prodnatural.com może się zmieniać,
kopiować, rozpowszechniać, utwórz lub połącz z inną witryną do zrobienia
być dostępne dla osób trzecich lub w inny sposób wykorzystywane jako podane w tym
publicznym artykule.

8. Licencja

https://prodnatural.com udziela użytkownikowi jako odwiedzającemu prawa do wykorzystywać
informacji na stronie wyłącznie do celów osobistych. Dozwolone jest
używanie do nielegalnych działań lub działania, które zgodnie z niniejszymi Warunkami użytkowania lub
prawo na to nie zezwala. https://prodnatural.com To podlega niniejsze
Warunki użytkowania dozwolone w w zakresie niezbędnym ze względów technicznych
konsultuj się i działaj. https://prodnatural.com jest dostępny dla szukaj według wyszukiwania
silników https://prodnatural.com informacje Każde inne użycie jest wyraźnie
zabronione. NA w szczególności zabronione jest kontrolowanie
https://prodnatural.com lub odtworzyć. Dotyczy to również danych oraz
treść do odblokowania. https://prodnatural.comby i powiązane strony
Również https://prodnatural.com zabronione udostępnianie —
pobieranie, integralna część korzystania z tego, co wolno przesyłać elektroniczne
wiadomości przeznaczone do pracy powyższa witryna,
moc obliczeniowa serwera https://prodnatural.com dla innych
cele przeszkadzać.

9. Bezpieczeństwo

https://prodnatural.com zobowiązuje się do ochrony swojej witryny przed
wirusy lub złośliwe oprogramowanie lub serwer na nim strona internetowa
stan technologii z odpowiednimi bezpieczeństwo.

10. Publikacjacja wiadomości

Wiadomości, które odwiedzający https://prodnatural.com wyjeżdża do
inne do innych czytać, mieć jasny i możliwy do udowodnienia związek z treścią
https://prodnatural.com musi i nie może kolidować publiczny
porządek ani moralność nie są obraźliwe lub w inny sposób nieodpowiednie
nielegalne wobec osób trzecich lub praw innych osób, nie podstawy, by
być przedmiotem postępowania karnego lub cywilnego postępowania sądowego bez naruszeń i nie zawierają
żadnych wirusów lub inne złośliwe pliki. Nie ma https://prodnatural.com
zapewniając w ten sposób, że wiadomości są udostępniane osobom trzecim utrzymywane
w tajemnicy. https://prodnatural.com jest uprawniony odmówić, usunąć lub zmienić
i/lub udzielić zgody. Zawiadomienia dla organów sądowych
czas.

11. Odpowiedzialność

https://prodnatural.com wyklucza jakąkolwiek odpowiedzialność za jakiekolwiek bezpośrednie,
pośrednie i wtórne szkody za jakiekolwiek była przyczyną
powstających w wyniku lub w związku z korzystanie ze strony internetowej
https://prodnatural.com, w szczególności z powodu szkód w najszerszym
znaczeniu tego słowa, korzystając z dowolnych produktów oferowanych przez https://prodnatural.com
na swojej stronie internetowej. Zamknij również https://prodnatural.com dowolny odpowiedzialność
w wyniku wykorzystania informacji site
https://prodnatural.com lub jako wynik wyszukiwania dostęp do wszelkich innych
informacji poprzez hiperłącza do osobom trzecim ze strony internetowej
https://prodnatural.com lub tymczasowa niemożność uzyskania dostępu do
strony internetowej https://prodnatural.com, z wyjątkiem szkód
Została spowodowana celowym działaniem lub zaniedbaniem https://prodnatural.com.

12. Konwersja

Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszego Warunki użytkowania są nieważne, podlegają unieważnieniu lub
w inny sposób niewykonalne, wówczas niniejsze postanowienie będzie uznane za niewykonalne zastąpione
ważne, wykonalne pozycja, która jest zbliżona do pierwotnej intencji
nieważne, podlegające unieważnieniu lub niewykonalne postanowienie, o ile możliwe.
pozostałe postanowienia pozostają w mocy siła.

13. Sprzedawaj towary

W przypadku sprzedaży towarów na stronie obowiązują te
https://prodnatural.com Warunki określone w niemiecki
Niniejsze Warunki użytkowania są przeznaczone dla sytuacje, w których sprzedaż produktów w
kwestionuje również stosowany. Gdy niniejsze Warunki są sprzeczne z Warunkami
przeważa.

14. Prawo właściwe i właściwy sąd

W trakcie rozpatrywania wszystkie spory, w tym spory w jakikolwiek sposób
związanych z korzystaniem ze strony internetowej https://prodnatural.com jako takiej
tylko jedna strona będzie podlegać wyłącznie prawu i woli rozstrzygane przez właściwy sąd.